راه اندازی کمپین تزریق بوتاکس برای کودکان فلج مغزی توسط آستان قدس حسینی

بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آستان قدس حسینی از راه اندازی کمپین رایگان تزریق بوتاکس در مرکز درمانی اختلالات عضلانی - عصبی وابسته به این بخش خبر داد.

دکتر حیدر حمزه العابدی رییس این بخش گفت: مرکز درمانی اختلالات عضلانی - عصبی وابسته به بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آستان قدس حسینی پذیرای گروهی از بیماران نیازمند درمانهایی مانند تزریق بوتاکس برای عضلات اسپاستیک در اندامهای تحتانی و فوقانی بود، وی همچنین تاکید کرد تزریق توسط پزشک متخصص صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: درهای این مرکز برای پذیرایی از تمامی بیماران نیازمند به این خدمات به منظور ارتباط و بهره مندی از این کمپین رایگان که هزینه آن توسط آستان قدس حسینی پرداخت می شود، باز خواهد بود.

شایان ذکر است که این دومین کمپین رایگان است که این مرکز جهت ارائه خدمات درمانی برای بیماران اختلالات عضلانی - عصبی راه اندازی می کند.

پیوست ها