ارائه خدمات درمانی رایگان به بیش از ششصد و شصت و سه هزار نفر در سال 2023 در مراکز درمانی وابسته به آستان قدس حسینی

بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آستان قدس حسینی آمار خدمات درمانی ارائه شده در کمپینهای درمان رایگان حرم مطهر در سال گذشته را اعلام کرد.

در بیانیه این بخش که نسخه ای از آن در اختیار سایت رسمی حرم مطهر قرار گرفته آمده است: با رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر در کمپینهای درمانی که سال گذشته برگزار شد مبلغی بیش از 39 میلیارد دینار جهت ارائه خدمات متنوع درمانی به بیش از ششصد و شصت و سه هزار نفر توسط آستان قدس حسینی هزینه شده است.

در این بیانیه آمده است: تمام این خدمات در مراکز درمانی حرم مطهر ارائه شده است و این مبلغ فقط بابت خدمات درمانی هزینه گردیده است و هزینه استقبال و اسکان شهروندان از استانهای دیگر، حقوق پرسنل و هزینه استفاده از دستگاهها را شامل نمی شود.

در این بیانیه تاکید شده است که هدف آستان قدس حسینی ارائه خدمات انسان دوستانه برآمده از پیام امام حسین (علیه السلام) است که والاترین ارزشهای انسانی را در بر می گیرد.

شایان ذکر است که آستان قدس حسینی با رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر شیخ عبدالمهدی کربلایی کمپینهای مختلف درمانی رایگان یا نیمه رایگان را جهت ارائه خدمات به شهروندان و خانواده های شهدا و افراد نیازمند برگزار می کند.

پیوست ها