برداشت بیش از صد تن خرما از نخلستان فدک وابسته به آستان قدس حسینی

مدیریت نخلستان فدک وابسته به آستان قدس حسینی از میزان برداشت خرما و اصله های نهال نخل آماده به کاشت این مزرعه در سال جاری خبر داد.

مهندس فائز ابوالمعالی مدیر این نخلستان گفت: امسال بیش از صد تن خرما از نخلستان فدک برداشت کرده ایم و در سالهای آینده این رقم به دو برابر افزایش خواهد یافت و همچنین از تولید بیش از پنجاه هزار اصله نهال در این نخلستان خبر داد. 

وی تصریح کرد: مساحت کل پروژه پانصد هکتار می باشد و سطح زیر کشت تاکنون دویست و پنجاه هکتار است و بیش از سی هزار نخل با آبیاری توسط آبهای زیرمینی در سه سال گذشته کاشته شده است. 

وی ادامه داد: طرحهای دیگری برای کاشت درختان انار، زیتون، انگور و انواع دیگر درختان در حال انجام است.

شایان ذکر است که نخلستان فدک وابسته به آستان قدس حسینی وارد مرحله بازاریابی تولیدات خرما و نهال خود شده است و با تکیه بر تکنولوژی مدرن در کشاورزی به دنبال توسعه و افزایش تولید است.

پیوست ها