اختتامیه دوره های تابستانی مرکز امام المنتظر وابسته به حرم مطهر حسینی با برگزاری محفل قرآنی همزمان با سالروز میلاد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)

مرکز امام المنتظر وابسته به حرم مطهر حسینی همزمان با میلاد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) دوره های تابستانی خود را در منطقه الچبایش با برگزاری محفل قرآنی به پایان رساند.

شیخ حسین العسکری مدیر مرکز در گفت و گو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: با نظر به رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر، شیخ عبدالمهدی الکربلایی، و ضرورت برنامه ریزی برای اوقات فراغت نوجوانان، این مرکز در طی تابستان دوره ای را در منطقه الچبایش استان ذی قار برگزار نموده است که همزمان با میلاد رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) با برگزاری یک محفل قرآنی به پایان رسانید. 

وی تصریح کرد: این مراسم شاهد فعالیتهای بسیاری از جمله تجلیل از دانش آموزان دختر شرکت کننده در دوره های تابستانی بود.

شایان ذکر است بیش از پنج هزار دانش آموز دختر و پسر در دوره های تابستانی که توسط مرکز امام المنتظر در اکثر مناطق، بخشها و مرکز استان ذی قار برگزار شد، شرکت نموده اند.

پیوست ها