بازدید نماینده برنامه جهانی غذا در سازمان ملل از نخلستان فدک وابسته به آستان قدس حسینی

نماینده برنامه جهانی غذا در سازمان ملل: از نخلستان فدک وابسته به آستان قدس حسینی بازدید کردیم و آن را تجربه ای موفق می دانیم. 

کارشناس بین الملل در امور غذایی در بازدید از نخلستان فدک اظهار داشت: این نخلستان اقدامی موفق است که می توان آن را در استان های دیگر کشور عراق اجرا کرد. 

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ علیرضا قریشی نماینده برنامه جهانی غذا در سازمان ملل در گفتگو با خبرنگار حرم اظهار داشت: در سایه شرایط سخت محیطی و اقتصادی ما بسیار از پروژه نخلستان فدک وابسته به آستان قدس حسینی سخن شنیدیم لذا به این نخلستان آمدیم تا ضمن استفاده از تجربه آستان قدس حسینی در این زمینه، اجرای پروژه های مشابه را در استانهای دیگر مورد بررسی قرار دهیم. 

وی افزود: این پروژه موفق نه فقط یک پروژه اقتصادی است بلکه یک پروژه سرمایه گذاری نیز می باشد. 

لازم به ذکر است که مساحت کلی نخلستان فدک وابسته به آستان قدس حسینی پانصد هکتار می باشد و حدود هفتاد هزار نخل در آن کاشته شده است در بین نخلها درختان، زیتون، انجیل، انگور و سدر نیز کاشته شده است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی