افتتاح اولین مرکز آموزشی ویژه نابینایان و کم بینایان در استان ناصریه عراق به همت آستان قدس حسینی

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ این اقدام پس از درخواست کتبی یک دختر خانم نابینا از متولی شرعی آستان قدس حسینی اجرا شد.

سامی جواد کاظم ناظر بر مراکز آموزشی نابینایان وکم بینایان وابسته به آستان قدس حسینی در این خصوص اظهار داشت: پس از درخواست دختر خانمی نابینا از متولی شرعی آستان قدس حسینی جهت افتتاح مرکز آموزشی ویژه نابینایان، پیگیری این موضوع به دستور متولی شرعی توسط اینجانب در برنامه کاری قرار گرفت.

وی افزود: در مرحله اول تا اقدامات خرید زمین و ساخت و تجهیز ساختمان به مجهزترین وسایل آموزشی صورت گیرد، منزلی بزرگ جهت احداث مرکز آموزشی اجاره گردید و ضمن مجهز شدن این آموزشگاه به نیروهای آموزشی مجرب و زبده، از نابینایان و کم بینایان در این استان ثبت نام شد. در این خصوص هماهنگیهای لازم با ادارات استان ناصریه جهت ثبت این مرکز در وزارت کار و امور اجتماعی صورت گرفته است.

لازم به ذکر است که آستان قدس حسینی با ساخت مدارس و مراکز آموزشی از بسیاری از ایتام و نابینایان و مستضعفان حمایت نموده است و خدمات آموزشی و درمانی رایگان را به این قشر ارائه نموده است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی