پیشرفت عمرانی در بزرگترین پروژه آموزشی آستان قدس حسینی در استان مثنی

پروژه احداث مجموعه مدارس ویژه ایتام در استان المثنی به همت کارکنان بخش پروژه های فنی و مهندسی آستان قدس حسینی در دست ساخت و ساز می باشد.

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ مهندس صفوان الصافی از بخش مذکور در این خصوص اظهار داشت: با توجه به رهنمودهای متولی شرعی آستان قدس حسینی پروژه مجموعه مدارس ویژه ایتام در زمینی بالغ بر پنجاه هزار متر مربع در حال ساخت است.

وی با بیان اینکه پیشرفت عمرانی این پروژه بیست و چهار درصد می باشد، افزود: اکنون تمامی اقدامات و مراحل احداث پروژه طبق برنامه زمانی از پیش تعیین شده پیش می رود.

وی ادامه داد: این پروژه شامل شش مدرسه و مهد کودک می باشد و تمامی مدارس در شش طبقه ساخته می شوند.

لازم به ذکر است که آستان قدس حسینی با نظر به رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی به احداث مدارس ویژه قشر ایتام در استانهای مختلف کشور عراق اقدام نموده است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی