پیشرفت بیست و پنج درصدی پروژه احداث مرکز درمانی مبتلایان به اوتیسم در استان میسان عراق

اقدامات احداث مرکز درمانی مبتلایان به اوتیسم در استان میسان عراق همچنان ادامه دارد. 

این پروژه در زمینی به مساحت سه هزار و سیصد و هفتاد و پنج متر مربع و زیربنای بیش از شش هزار متر مربع در حال ساخت است و پیش بینی فضای لازم برای ارائه خدمات آموزشی، درمانی و تفریحی به کودکان مبتلا به اوتیسم در این پروژه لحاظ گردیده است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی