اعلام زمان افتتاح مرکز نورالسبطین ویژه درمان اوتیسم در استان بصره توسط آستان قدس حسینی

بخش پروژه های استراتژیک آستان قدس حسینی تاریخ افتتاح مرکز نورالسبطین ویژه درمان مبتلایان به اوتیسم در استان بصره را اعلام نمود.مهندس فرج جمعه ناظر بر...