حمایت مالی بیش از یک میلیارد دیناری آستان قدس حسینی از خانواده های شهدا و جانبازان در سال 2021

مسئول بخش حمایت از خانواده های شهدا و جانبازان وابسته به آستان قدس حسینی هزینه های رسیدگی به امور خانواده های شهدا و جانبازان جهاد کفایی و عملیات تروریستی در سال 2021 را اعلام نمود.

عماد الجشعمی، مسئول واحد رسانه وابسته به بخش نظارت بر خانواده های شهدا و جانبازان گفت: این بخش در سال 2021 خدمات بسیاری را به خانواده های شهدا و جانبازان جهاد کفایی و حوادث تروریستی ارائه کرده است.

وی تصریح کرد: در راستای اجرای توصیه های شیخ عبدالمهدی کربلایی، نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی، آستان قدس حسینی مبلغ 1.052.756.250 دینار عراقی را برای رسیدگی و رفع نیازهای بیش از 1383 خانواده هزینه نموده است. 

وی افزود: «خدمات ارائه شده شامل حقوق خانواده‌های شهدا، ارائه خدمات پزشکی رایگان، تعمیر منازل، هدایای ازدواج، کمکهای مالی و غیره می باشد.

شایان ذکر است آستان قدس حسینی از سال 2014 جهت خدمت رسانی به خانواده های شهدا و جانبازان فتوای جهاد کفایی بخشی را در حرم جهت رسیدگی به این امور تأسیس نموده است.

پیوست ها

المترجم : عماد موسی علی الحمیری