روند ساخت بیمارستان شیخ احمد وائلی ویژه بانوان به همت آستان قدس حسینی

روند ساخت بیمارستان شیخ احمد وائلی (رحمه الله) توسط بخش فنی و مهندسی آستان قدس حسینی همچنان ادامه دارد. 

مهندس حسین رضا مهدی مسئول بخش فنی و مهندسی در گفتگو با خبرنگار حرم اظهار داشت: پروژه ساخت بیمارستان شیخ احمد وائلی (رحمه الله) ویژه بانوان پیشرفت چشمگیری داشته است.

وی افزود: تمامی تأسیسات لازم از جمله آب و برق و کولر و همچنین کار قسمتهای داخلی به پایان رسیده است و تا تکمیل پروژه مراحل اندکب باقی است.

لازم به ذکر است که بیمارستان شیخ احمد وائلی رحمه الله که به همت آستان قدس حسینی در حال احداث است، اولین پروژه درمانی ویژه بانوان است و مطابق با معیارهای جهانی و مورد تائید وزارت بهداشت عراق و بهداشت جهانی در حال ساخت می باشد. این بیمارستان هفتاد و هفت اتاق بستری با گنجایش دویست تخت را دارد.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی