گفتگوی اختصاصی نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی درباره پروژه‌های درمانی آستان قدس حسینی

 

نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی، شیخ عبدالمهدی الکربلائی اعلام کرد که با توجه به شرایط بهداشتی که مردم کشور عزیز عراق در استان‌های مختلف با آن مواجه هستند و نیاز روزافزون کشور به خدمات پزشکی و درمانی و نیاز مداوم و روزافزون کشور به خدمات پزشکی و درمانی و نیز در راستای احساس مسئولیت و کاهش درد و رنج هموطنان برای سفر به خارج از کشور برای درمان آستان قدس حسینی پروژه هایی را در راستای ساخت و تجهیز بیمارستانها به اتمام رسانده است و پروژه‌های مشابه دیگری را نیز در استان‌های مختلف عراق در دست برنامه و اجرا دارد.    گفتگوی اختصاصی نماینده مرجعیت عالی با وبسایت رسمی آستان قدس حسینی در لینک زیر: https://www.youtube.com/watch?v=9ul_lAQ2rX0

پیوست ها