کمک هزینه درمان صد و پنجاه میلیون دیناری آستان قدس حسینی به نیازمندان در ماه محرم

با رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی، شیخ عبدالمهدی الکربلائی، آستان قدس حسینی در آخرین روز ذی الحجه هزینه چندین عمل جراحی تخصصی را بالغ بر صد و پنجاه میلیون دینار برعهده گرفت.   احمد رضا الخفاجی، معاون بخش شهدا و ایثارگران آستان قدس حسینی در‌ گفتگو با وبسایت رسمی آستان قدس اظهار داشت: «در راستای رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی، شیخ عبدالمهدی الکربلائی، به شماری از درخواست‌های حیاتی که برای درمان در بیمارستان امام زین العابدین (علیه السلام) از نماینده مرجعیت عالی درخواست کمک کرده‌ بودند، پاسخ داده شد و آستان قدس حسینی متکفل هزینه درمانی آنان شد. وی افزود: «این اولین بار نیست که آستان قدس حسینی چنین خدمتی را ارائه می‌دهد بلکه آستان قدس تاکنون متکفل بیش از پانصد و بیست مورد، با هزینه‌ای بالغ بر سه میلیارد دینار شده است و در ابتدای سال جاری نیز نزدیک به دویست بیمار با هزینه این آستان به صورت رایگان تحت درمان قرار گرفتند.»

پیوست ها