شرکت آستان قدس حسینی در نمایشگاه بین المللی کتاب بصره

آستان قدس حسینی در نمایشگاه بین المللی بصره که با حضور ناشرانی از کشورهای عراق، ایران، کویت، عربستان، امارات، سوریه، لبنان، مصر، ترکیه، پاکستان، ایتالیا و فرانسه برگزار شده است، شرکت نموده است.  این نمایشگاه از تاریخ 15/6/2021 به مدت نُه روز دایر است.  سید علی مامیثه مسئول غرفه آستان قدس حسینی در گفتگو با خبرنگار حرم مطهر گفت: غرفه آستان قدس حسینی نشر مکتوبات پانزده بخش از آستان را در خود جای داده است و با استقبال بی نظیری از شهروندان مواجه شده است.

پیوست ها