اهدای بیش از صد میلیون دینار و شش هزار البسه برای عید بیست و پنج هزار سبد غذایی از حرم حضرت امام حسین (علیه السّلام) به ایتام و نیازمندان عراق

    واحد تبلیغات و امور دینی آستان قدس حسینی به مناسبت عید سعید فطر و با دستور مستقیم عبدالمهدی کربلایی، نماینده مرجعیت عالی کمکهای مالی، سبدهای غذایی و پوشاک عید میان ایتام و نیازمندان در برخی استانهای عراق توزیع کرد.    فاهم الابراهيمی، مسئول این واحد به سایت رسمی آستان اظهار داشت: واحد تبلیغات و امور دینی از ابتدای ماه مبارک رمضان سبدهای غذایی را به دست نیازمندان رسانده است و تعداد این سبدها تا بیست و پنجم ماه مبارک رمضان به بیست و پنج هزار و ششصد و نود و نه سبد حاوی انواع مواد غذایی رسیده است که در برخی استانها، روستاها و مکانهای دور افتاده توزیع شد. وی گفت: برخی مبلغان مأمور توزیع کمکهای مالی میان ایتام و خانواده های شهدای فتوای جهاد کفایی پیش از حلول عید فطر شدند. الابراهیمی خاطرنشان کرد: مجموعا صد میلیون و چهارصد و پنجاه هزار دینار عراقی و حدود شش هزار پوشاک عید به مناسبت عید به این اقشار نیازمند اهدا شد.   شایان ذکر است، واحد تبلیغات و امور دینی آستان قدس حسینی از زمان شیوع ویروس کرونا در عراق بنا به دستور عبدالمهدی کربلایی، نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس بسیاری از سبدهای غذایی را در مناطق فقیر نشین استان کربلا و برخی استانهای عراق توزیع کرده است.

پیوست ها