افتتاح نماشگاه دائمی موزه آستان قدس حسینی در استان بابل عراق

  نمایشگاه دائمی موزه آستان قدس حسینی در موزه معاصر شهر حله افتتاح شد.  مراسم افتتاحیه این نمایشگاه با حضور شخصیتهای فرهنگی، سیاسی و آکادمیک و سفیر کشور هند و کره جنوبی و خبرنگاران برگزار شد.  علاء ضیاء الدین مسئول موزه آستان قدس حسینی در این خصوص اظهار داشت: امروز در مرکز فرهنگی بابل گرد هم آمدیم تا نمایشگاه دائمی موزه آستان قدس حسینی را افتتاح نماییم. هر چند ما اکنون در شرایط سخت ناشی از ویروس کرونا قرار داریم ولی با این حال استقبال زیادی از این نمایشگاه به عمل آمد و اهتمام مسئولین دولتی و سفارتخانه های خارجی در حضور این مراسم نمایانگر اهتمام به میراث اسلامی و حسینی و امور موزه هاست.  علی عبدالجلیل مدیر موزه شهر حله در این خصوص اظهار داشت: باعث افتخار ما است که نمایشگاه دائمی موزه آستان قدس حسینی در موزه معاصر شهر حله افتتاح شود و نفایس و آثار مهم را در معرض نمایش قرار دهد.

پیوست ها