تصاویر هوایی از حرم مطهر حضرت امام حسین (علیه السّلام) و حضرت عباس (علیه السّلام) و حضور جمیعیت میلیونی زائران گرداگرد حرمهای مطهر

آستان قدس حسینی

پیوست ها