مشارکت دانشجویان در طرح پزشکی آستان قدس عباسى در زمينه امداد و نجات زائران

واحد روابط دانشگاهی و مدارس آستان قدس عباسی تعدادی از دانشجویان در رشته های پزشکی را با همکاری و هماهنگی واحد امور پزشکی در طرح پزشکی که امسال به دلیل تبعات همه‌گیری کرونا توجه ویژه‌ای به آن شده است شرکت داد. محمود طاهر سلمان، ناظر این اقدامات و مسئول واحد فعالیت های مدارس در بخش یاد شده در گفتگو با شبکه الکفیل گفت: با توجه به وضعیت بهداشتی استثنایی امسال، آمادگی های زودهنگامی انجام شد و طرحی با همکاری واحد امور پزشکی وضع گردید که تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌ها یا فارغ‌التحصیلان متخصص در این زمینه از رشته‌های پزشکی، پرستاری و داروسازی در آن شرکت کردند که فعالیت آنها در سه محور تقسیم می گردد: - ايستگاه پزشکی که مدیریت آن را برخی از این دانشجويان به عهده دارند و علاوه بر آن با دیگر پايگاههاى پزشکی همکاری و مشارکت دارند. - امدادگران اورژانس كه ۱۵ خودروی امدادی به آنها اختصاص يافته و در نزدیکی ايستگاه پزشکی مستقر هستند تا بیماران را به نزدیکترین مرکز پزشکی منتقل کنند. همچنین خودروهایى برای انتقال افراد مشکوک به کرونا جهت انتقال آنها به اماکن اختصاص داده شده به این امر وجود دارد. - تیم‌های پزشکی كه در طرح کمک رسانی به مواردی که نیازمند امداد فوری هستند و درمان موارد حاد همچون خونریزی، زخم و نيز مبتلایان به بیماری های حاد مشاركت دارند و در صورت ضرورت آنها را به خوروى امداد منتقل می کنند. طاهر عنوان داشت، همه افرادی که در ارائه خدمات شرکت دارند از افراد با تجربه در زمینه فعالتشان هستند. علاوه بر آن دوره‌های ویژه متناسب با شرایط فعلی در زمینه امداد اولیه، انتقال بیماران و احیای قلبی را مى‌گذرانند و توانسته اند بسیاری از بیماران را نجات دهند.

پیوست ها