تداوم برگزاری دوره های مجازی موسسه قرآن الکریم

موسسه قرآن الکریم/ شعبه الهندیه وابسته به آستان قدس عباسی برپایی دوره های خود در زمینه احکام تلاوت با مشارکت 80 قرآن آموز در قالب 12 دوره را ادامه می دهد. این دوره های از راه دور از طریق شبکه های اجتماعی برگزار می شود تا به واسطه آن اقدامات پیشگیرانه و فاصله گذاری اجتماعی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اتخاذ شود. شایان ذکر است، این دروس یکی از دوره های اینترنتی بسیاری است که توسط مؤسسه قرآن الکریم و شعب آن در استان ها ارائه می شود تا بتواند با وجود شیوع ویروس کرونا، ادامه خدمات قرآنی را تضمین کند. مؤسسه قرآن الکریم وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی سالانه بسته ای از فعالیت های قرآنی متنوع ارائه می کند، اما به دلیل شرایط فعلی کشور و طبق برنامه پیشگیرانه آستان قدس عباسی امسال این فعالیت ها محدود شده است.

پیوست ها