تصاویری از پروژه ساخت و تجهیز مرکز درمانی مبتلایان به کرونا به همت آستان قدس حسینی در استان بصره

آستان قدس حسینی

پیوست ها