تکمیل چهل درصد از پروژه ساخت و تجهیز مرکز درمانی مبتلایان به کرونا در استان میسان

آستان قدس حسینی از پیشرفت چهل درصدی احداث مرکز درمانی مبتلایان به کرونا در استان میسان خبر داد. 

مهندس ناظر بر این پروژه در گفتگو با سایت رسمی حرم اظهار داشت: کادر فنی و مهندسی آستان قدس حسینی به صورت شبانه روزی در حال فعالیت هستند تا در سریعترین زمان این مرکز به بهره برداری برسد.  نور الدین الحریری افزود: این پروژه در مساحتی بالغ بر هزار و دویست و پنجاه متر مربع احداث خواهد شد و در این مکان به فضای سبز اهتمام ویژه ای داده خواهد شد.  لازم به ذکر است که آستان قدس حسینی تمامی امکانات خود را جهت مقابله با بیماری كرونا به کار گرفته است و در این راستا خدمات و اقدامات خود را به تمامی استانهای کشور عراق ارائه می نماید.

پیوست ها