پروژه های آستان قدس حسینی در بورکینافاسو در غرب آفریقا

یکی از شهروندان بورکینافاسو در غرب آفریقا یک قطعه زمین به مساحت تقریبا سه هکتار را در شهر بوبودیولاسو وقف حضرت امام حسین (علیه السلام) نموده است.

شیخ علی القرعاوی مسئول واحد مدارس دینی در آستان قدس حسینی در این باره گفت: آقای محمود بلم یکی از برادران مؤمن کشور بورکینافاسو ضمن دیدار با نمایندگان آستان قدس حسینی یک قطعه زمین به مساحت سه هکتار را وقف حضرت امام حسین (علیه السلام) نموده است.

وی افزود: پروژه های خدماتی زیادی در کشور بورکینافاسو وجود دارد و یکی از مهمترین آنها مدرسه ابتدایی آموزش علوم اهل بیت (علیهم السلام) می باشد.

آموزشهای این واحد آموزشی به زبان فرانسه و عربی ارائه می شود. در بخش فرانسوی علوم آکادمی آموزش داده می شود و در بخش عربی به آموزش علوم اهل بیت (علیهم السلام) می پردازند. علاوه بر آن هشت مدرسه دیگر در آفریقا وجود دارد که این مدارس رسمی در ادارات دولتی ثبت می باشند و در این مدارس علوم اهل بیت (علیهم السلام) آموزش داده می شود.

القرعاوی تاکید کرد: مدارسی که از مراکز فرهنگی به شمار می آیند تحت نظارت مستقیم آستان قدس حسینی می باشند.

قابل ذکر است بسیاری از مؤسسات قرآنی که در عراق و نقاط مختلف جهان می باشد با حمایت آستان قدس حسینی ساخته شده است و هدف از تاسیس این مؤسسات نشر علوم قرآنی و ایجاد نسلی با آگاهی بیشتر از معارف اسلامی و قرآنی می باشد.

پیوست ها