افتتاح ایستگاههای تصفیه آب در کربلای معلی قبل از فرارسیدن تابستان

واحد تصفیه آب وابسته به آستان قدس حسینی از افتتاح ایستگاههای تصفیه آب برای مصرف عموم مردم در شهر کربلای معلی خبر داد.

مهندس مؤمن حسن ابراهیم مسئول واحد تصفیه به سایت رسمی اعلام داشت: شرکت تصفیه آب با قدرت تولید دوازده متر مکعب آب شیرین در ساعت به همت آستان قدس حسینی در کربلای معلی واقع در حوالی کارخانه بلوک سازی در قسمت جنوب مرکزی کربلا راه اندازی شده است.   وی افزود: پروژه بعدی ما ساخت ایستگاه دوم است که به زودی در شهرک حی العامل در شمال غربی شهر کربلای معلی افتتاح می شود و میزان تولید این ایستگاه به بیش از شش متر مکعب آب شیرین در ساعت می رسد. وی افزود: تمامی ایستگاههای تصفیه آب وابسته به آستان قدس حسینی به صورت رایگان و به صورت بیست و چهار ساعته در اختیار شهروندان عزیز می باشد. شایان ذکر است تعداد ایستگاه هایی که آستان قدس حسینی که در کربلای معلی و حومه آن راه اندازی نموده است به چهل و هفت ایستگاه می رسد و همچنین در استان بصره هشت ایستگاه تصفیه آب راه اندازی شده است که ظرفیت تولید هر ایستگاه 288 لیتر مکعب می باشد. البته مقدار تولید آب شیرین با در نظر گرفتن درصد شوری آب متغیر می باشد.

پیوست ها