تداوم ساخت و ساماندهی کتابخانه های عراق به همت کتابخانه بانوان آستان قدس عباسی

کتابخانه بانوان وابسته به بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی پروژه خود تحت عنوان «فیوضات معرفتی» با شعار «کتابخانه بانوان شریک اصلی در تحقق توسعه پایدار در ابعاد فرهنگی است.» را همچنان در دست اجرا دارد. هدف این پروژه مشارکت در ساخت و ساماندهی کتابخانه های برخی موسسات دولتی و غیر انتفاعی از طریق بهبود شیوه نگهداری اطلاعات وسهولت در دسترسی کتاب برای عموم مردم و در زمان مناسب است. اخیرا سه کتابخانه شامل کتابخانه مدرسه غیر انتفاعی دینی فیض الزهرا، کتابخانه دخترانه دولتی النبأ العظيم و کتابخانه مجتمع مسکونی العباس ساماندهی و به دیگر کتابخانه ها افزوده شده است. أسماء العبادی، مسئول واحد کتابخانه بانوان به شبکه جهانی الکفیل گفت: یک گروه کاری متشکل از کادر کتابخانه بانوان تشکیل شده است تا با مراجعه به کتابخانه ها از نیازمندیهای آنها مطلع و طرحی را تدوین کند که به دنبال آن اقدامات عملی آغاز شود. وی گفت: این فعالیت از حدود نه ماه قبل در پی درخواست کتابخانه های مذکور از کتابخانه بانوان برای تجهیز کتابخانه آغاز شد که در چارچوب آن مجموعه نشستهایی برگزار و تاییدیه های اداری و اصولی برای اجرای آن کسب شد. مراحل نهایی تحویل سه کتابخانه به موسسات مربوطه در دست اجرا است. وی درباره مراحل دیگر اجرای کار گفت: اقدامات عملی مشتمل بر موارد مختلفی است از جمله؛ رده بندی کتب موجود، ایجاد کارت مخصوص از طریق وارد نمودن اطلاعات نشر کتاب به روش فهرست بندی موضوعی و چینش کتب پس از چسباندن برچسبهای معرفی بر روی جلد آنها. العبادی تصریح کرد: ما علاوه بر این اقدامات، مجموعه ای از آثار بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی از جمله آثار واحد کودکان را به این کتابخانه ها اضافه می کنیم. وی در خاتمه گفت، تعامل حرفه ای با هرگونه فعالیت فرهنگی، چشم انداز روشنتری را برای مفهوم جنبش فرهنگی می گشاید و این شیوه ای است که کتابخانه بانوان در پیش گرفته است.

پیوست ها