تصاویر هوایی از میلیون ها زائر پیاده در مسیر به حرم مطهر امام حسین و برادر گرامی ایشان حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام)

آستان قدس حسینی

پیوست ها