تقدیر آستان قدس عباسی از برگزیده مسابقه زیباترین تذهیبات قرآنی

عباس موسی احمد، معاون تولیت آستان قدس عباسی از برنده نخست مسابقه بهترین و زیباترین تذهیب و تزئین قرآن کریم که در آستان مطهر عباسی تهیه و چاپ شد، تقدیر به عمل آورد.

این مسابقه اخیرا توسط مرکز علوم، تفسیر و چاپ قرآن وابسته به موسسه قرآن کریم آستان قدس عباسی برگزار شد.

نسخه قرآنی که به دستان هنرمند محمد فالح كاطع تزئین، تذهیب گردیده بود، از بین نمونه های بسیاری که کمیته فنی ناظر دریافت کرد، انتخاب شد.

در این مراسم ضیاء الدین الزبیدی، مدیر مرکز «علوم، تفسیر و چاپ» قرآن کریم به شبکه جهانی الکفیل گفت: پس از آنکه قرآن کریم برای نخستین بار توسط هنرمندان عراقی تزئین و خطاطی شده بود به منظور ارائه طرحی نوین و متفاوت مسابقه ای را برگزار کردیم تا زیباترین نمونه جهت استفاده در نسخه های جدید آماده چاپ انتخاب شود.

الزبيدی افزود: در این مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدیه نقدی از تلاش های استاد محمد فالح كاطع هنرمند عراقی در ارائه این تزئین زیبا که سزاوار قرآن کریم است قدردانی به عمل آمد.

پیوست ها