برگزاری شب شعر با شرکت شاعران عراقی در حاشیه برنامه های جشنواره ربیع الشهاده

شب شعری با شرکت تعدادی از شاعران معروف عراقی در حاشیه برنامه های پانزدهمین جشنواره بین المللی ربیع الشهاده برگزار شد. در این شب شعر آقایان احمد الوائلی از استان نجف، سعد الزبیدی از استان میسان، عباس طالب از استان ناصریه، صباح الطائی از استان بابل، صفاء الصمت از استان کربلا، علی الصفرانی از استان السماوه و زین العابدین السعیدی از کربلا و محمد الاعاجیبی از استان سماوه اشعار خود را خواندند.

پیوست ها