حضور نمایندگانی از چهل کشور، در مراسم عبادی \"نداء العقیده\" ویژه خادمان حضرت امام حسین (علیه السلام)

آستان قدس حسینی

پیوست ها