برگزاری مسابقه پژوهشی تحت عنوان «وابستگی فرزندان به تکنولوژی و دوری گزیدن از خانواده» به همت مركز الاسره المسلمه

 

مركز الاسره المسلمه (خانواده مسلمان) وابسته به آستان قدس حسینی مسابقه پژوهشی تحت عنوان «وابستگی فرزندان به تکنولوژی و دوری گزیدن از خانواده» را برگزار کرد.    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس حسینی؛ این مسابقه در حاشیه طرح مرکز خانواده مسلمان و تحت عنوان «خطر فرزندان ما را تهدید می کند» برگزار شده است. مسئول رسانه مرکز خانواده مسلمان در گفتگو با خبرنگار آستان قدس حسینی اظهار داشت: این مسابقه پژوهشی که ویژه بانوان است در دو محور برگزار می شود: محور اول تعریف تکنولوژی و بررسی دلایل اعتیاد کودکان به آن و مهمترین منافع و مضرات تکنولوژی بر کودکان خواهد بود. و اما محور دوم در موضوع مهمترین راه حلهای پیشگیری و درمان مضرات تکنولوژی بر کودکان و ارائه توصیه ها و نظرات است. نهاوند العبودی افزود: پژوهش ارائه شده باید دو محور مذکور را شامل شود و توصیه ها و نظرات ارائه شده در محور دوم قابل اجرا در خانواده و جامعه باشد. وی در خصوص شرایط پذیریش این مقاله اظهار داشت: 1- مقاله ارائه شده بیش از 35 صفحه و کمتر از 25 صفحه نباشد. 2- مقاله به زبان عربی فصیح و با فونت Simplified Arabic باشد. 3- مقاله با استناد به تحقیق و تحلیل و به روشی علمی باشد و منابع ومآخذ ذیل پژوهش ارائه گردد. 4- مقاله قبلا منتشر نشده باشد 5- مهلت ارسال مقاله تا تاریخ1/3/2019 می باشد. 6- پژوهش از طریق واتس آپ یا تلگرام شماره های ذیل به مرکز معهد الاسره المسلمه ارسال گردد.  (009647821786058 – 009647733331955)

جوایز مسابقه پژوهشی: - جایزه اول سیصد هزار دینار عراقی - جایزه دوم دویست و پنجاه هزار دینار عراقی - جایزه سوم دویست هزار دینار عراقی

پیوست ها