اعلام رتبه های برتر مسابقات ملی حفظ قرآن بانوان مؤسسه قرآن کریم آستان قدس عباسی

واحد آموزش قرآنی وابسته به بخش تبلیغات دینی بانوان آستان قدس حسینی از برگزاری دومین مسابقه ملی حفظ قرآن به همت موسسه قرآن کریم بانوان وابسته به آستان قدس عباسی با حضور چشمگیر بانوان خبر داد. بخش اطلاع رسانی این واحد گفت: ده نفر از حافظان واحد آموزش قرآنی وابسته به بخش تبلیغات دینی بانوان بخش امور دینی آستان قدس حسینی در این مسابقه شرکت کرده اند. این بخش اعلام کرد: از حافظان واحد آموزش قرآن، «مريم علی خلف» رتبه اول مسابقات حفظ قرآن کریم و «ساره رحيم» رتبه دوم را در این مسابقات کسب نمودند. طبق اعلام این بخش «زهرا فاضل عبيس» رتبه اول در بخش حفظ ده جزء و «آمال عبد الزهره» رتبه دوم را برای حفظ پانزده جزء قرآن کریم کسب نمودند.

پیوست ها