نويسنده فنلاندى: زيارت حرم حضرت على (ع) يكى از رؤياهايم بود.

واحد اطلاع رسانى آستان علوى: خانم ايلينا هيرفونين نويسنده اى از كشور فنلاند به زيارت بارگاه مطهر علوی مشرف شد و از بخشهای تاریخی عمارت حرم مطهر بازدید کرد. هیرفونین طی مصاحبه ای با واحد اطلاع رسانی آستان اظهار داشت: زیارت این مکان مقدس یکی از رؤياهايم بود. اين مكان زیارتگاه و پناهگاه بسیاری از مذاهب اسلامی در تمامی کشورهای دنیاست. وی افزود: زندگینامه حضرت علی (ع) و ارتباط روحی و معنوی او با خداوند یکی از مهمترین دلایلی است که باعث شد به زیارت حرمش بیایم.  زائر فنلاندی حرم مطهر علوی در ادامه گفت: بیشترین چیزی  که در این مکان توجهم را جلب کرد طراحی هنرمندانه عمارت و کاشیکاری های هنری و زیبای آن بود. خانم هیرفونین تاکید کرد: با توجه به آشنایی خوبی که با عراقیان مقیم فنلاند دارم آنان را مردمانی غیور و بسیار سخاوتمند می دانم و این ویژگی در میان عراقیان داخل عراق هیچ تفاوتی با عراقیان مقیم فنلاند ندارد.

پیوست ها