پیشرفت در مراحل اجرایی پروژه توسعه مقام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

اقدامات مربوط به توسعه مقام صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در حالی وارد مراحل پیشرفته خود شده است که خادمان حضرت عباس (علیه السّلام) در بخش پروژه های مهندسی با به کارگیری همت و اراده قوی خود و با اتخاذ رویکرد مدرن در ساخت و رویکرد اصیل در طراحی مقام شریف به شکلی که با قداست و اثرات معنوی آن نزد زائران همخوانی داشته باشد، نقش و نگارهای زیبایی را رقم زدند.

مهندس ضياء مجيد الصائغ، رئیس بخش پروژه های مهندسی آستان قدس عباسی در خصوص آخرین اقدامات مربوط به توسعه پروژه گفت: به لطف خدا این پروژه هیچگونه توقف یا کندی در روند اجرا نداشته است و اقدامات آن طبق برنامه ریزی پیش می رود به طوری که سازه بتنی فضاهای افزوده شده به مقام که مساحت کلی آن بیش از هزار متر مربع است تکمیل شده است و شامل سالن ویژه بانوان به مساحت چهارصد و نود متر مربع و سالن ویژه آقایان به مساحت سیصد و ده متر مربع و سالن دیگری برای خادمان مقام به وسعت صد و پنجاه متر مربع می شود.

اقدامات ساخت دیوارهای داخلی و تزئین و کاشیکاریهای خارجی وارد مراحل پیشرفته شده است و به موازات آن اقدامات دیگری از جمله روکش دیوارهای سالن و همچنین نصب و راه اندازی سیستمهای الکتریکی و صوتی و سایر سیستمهای مرتبط با پروژه انجام می شود.

همچنین در چارچوب پروژه، اقدامات ساخت فضای اضافی در مقابل مقام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به عنوان ورودی آغاز شده به طوری که شامل درب بزرگ و ایوانی است که عرض آن بیش از چهار متر و در دو طرف آن ستونهایی قرار دارد که با کاشی کربلایی معرق پوشانده خواهند شد. در این قسمت از سازه آهنین استفاده شده است.

مقام حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در حاشيه چپ نهر الحسینیه در ورودی کربلا و مسیر منتهی به مقام امام جعفر صادق (علیه السّلام) قرار دارد. آستان قدس عباسی اقدامات تعمیر و نوسازی این مقام را از گنبد تا سالنهای حرم و دیگر اماکن وابسته به آن انجام داده است.

با توجه به اینکه طرح توسعه از سه ضلع این مقام شریف امکان‌ پذیر نیست، اين طرح به مساحت هزار و دویست مترمربع از سمت نهر الحسینیه (ضلع غربی مقام) و از طریق احداث ستونهای بتنی صورت گرفت که پلهایی بر روی آن قرار می گیرد به طوری که مانع انسداد آب یا تغییر مسیر نهر نشود و از طریق گذرگاهها و دربهای خاصی به مقام متصل می شود.

پیوست ها