همکاری مشترک بیمارستان آستان حسینی و انجمن بین المللی پزشکی

رئیس انجمن بین المللی جراحی ستون فقرات از همکاری مشترک میان بیمارستان زين العابدين (عليه السّلام) وابسته به آستان قدس حسینی و این انجمن با هدف حمایت بیمارستان با نوین ترین تکنولوژی برای درمان مشکلات بیماریهای ستون فقرات و توسعه کادر درمانی خبر داد. مزاحم طه الصميدعي، رئیس انجمن بین المللی جراحی ستون فقرات در گفتگو با سایت رسمی آستان گفت: انجمن برای حمایت از پزشکان و جراحان از طریق اعزام آنها به خارج از عراق و آشنایی با به روزترین فناوریهای درمان ستون فقرات تلاش خواهد کرد. وی افزود: علاوه بر پشتیبانی به واسطه تکنولوژیهایی که به نفع بیماران و پزشکان عراقی است، نشستهای متعددی برای دستیابی به نتایج ثمر بخش در این زمینه برگزار خواهد شد.  الصميدعي گفت: همواره شاهد هستیم که آستان حسینی در برگزاری کنفرانسهای پزشکی شرکت می نماید و این گام مهمی در پیشرفت عملهای جراحی در عراق و به خصوص کربلا است. وی تاکید کرد: اگر حمایت آستان حسینی نبود کربلا نمی توانست کنفرانسهایی را برگزار کند و بسیاری از متخصصان ماهر در کنفرانسها حضور یابند و پیشرفت مطلوب حاصل شود.

پیوست ها