چاپ بیش از پنج میلیون کتاب درسی توسط چاپخانه آستان مطهر حسینی

چاپخانه دارالوارث وابسته به آستان قدس حسینی از اتمام چاپ بیش از پنج میلیون کتاب درسی متعلق به وزارت آموزش و پرورش عراق خبر داد. موفق محمد مسئول بخش چاپ در این باره اظهار داشت: طبق توافق صورت گرفته فیمابین وزارت آموزش و پرورش کشور عراق و آستان قدس حسینی، بیش از پنج میلیون و چهارصد هزار کتاب درسی در شانزده عنوان درسی چاپ و صحافی گردید و اکنون بین دانش آموزان کشور توزیع گردیده است. وی افزود: چاپ تمامی این کتابها با دستگاههای پیشرفته و با کیفیت و رنگدهی بسیار بالا صورت گرفته است. لازم بذکر است؛ چاپخانه دارالوارث آستان قدس حسینی با بکارگیری دستگاههای پیشرفته از شرکتهای معتبر جهانی، یکی از چاپخانه های مهم وبزرگ بشمار می رود.

پیوست ها