تعیین مکان دو منزلگاه محل اقامت حضرت امام حسین (علیه السّلام) در مسیر مکه به سوی کوفه

مرکز پژوهشها و مطالعات کربلاء، وابسته به آستان مطهر حسینی از پیشرفت در پروژه هیأت علمی  مأمور به شناسایی مکانهایی که حضرت امام حسین (علیه السّلام) در هنگام حرکت به کربلاء در سال ۶۱ هجری از آنها عبور کردند، خبر داد. اقدامات در پروژه تهیه مستندات از مسیر حرکت حضرت امام حسین (علیه السّلام) در سال ۲۰۱۳ با همکاری با وزارت گردشگری و آثار باستانی و وزارت آموزش عالی و تعدادی از نهادهای علمی عراقی کلید خورد. در همین راستا، عبدالامیر القریشی، مدیر مرکز پژوهشها و مطالعات کربلاء در مصاحبه با سایت رسمی آستان مطهر حسینی عنوان داشت که این هیأت علمی توانست مکان «قصر بنی مقاتل» و مکان «عذیب الهجانات» که در صحراء در غرب استان نجف اشرف واقع هستند؛ شناسایی کند. القریشی ادامه داد: کادرهای هیأت از نقشه ها و فناوریهای نوین ژئوفیزیک برای بررسی این مکانها و راهها و شناسایی دقیق آنها استفاده کردند. وی حمایت گسترده آستان مطهر حسینی و مدیریت آن برای انجام این پروژه و شناسایی این مکانها را ستود.

پیوست ها