برگزاری دوره آموزشی به منظور تحکیم بنیان خانواده در مرکز الاسرة المسلمه

در راستای مبارزه با افزایش آمار طلاق و ارائه راه حل عوامل مسبب آن، آستان قدس حسینی به برگزاری کنفرانسها و همایشهای فکری و فرهنگی با هدف کاهش آمار طلاق اقدام نموده است. در این راستا مرکز «الاسرة المسلمة» ( خانواده مسلمان) وابسته به آستان قدس حسینی دوره ای را با موضوعاتی مانند چگونگی رفتار با آفت خیانت و مقابله با مشکلات و موانعی که بقای خانواده را تهدید می کند برگزار کرد.

رفاه مهدی حکیم، مدیر این موسسه گفت: هدف اساسی از برگزاری این دوره ها و همایشها دور کردن آفت خیانت زناشویی است که موجب جدایی می شود. به علاوه چگونگی ایجاد راهکارهای مناسب برای مشکلاتی که گاه میان زوجین ایجاد می شود.

وی تصریح کرد: در این دوره که بیست و پنج کارآموز طی شش روز شرکت کردند به مبانی روابط سالم به ویژه در پرتو گسترش تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی پرداخته شد. در صورتی که از تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی به درستی استفاده نشود تبدیل به سلاح مخرب در خانواده می گردد.

 

حکیم همچنین به این امر اشاره کرد که این مرکز تلاش می کند تا با برگزاری چنین دوره هایی و آگاهی بخشی به افراد جامعه افزایش توان مقابله با مشکلات در خانواده ها را گسترش داده و سبب تحکیم بنیان خانواده گردد.

پیوست ها