یک صلوات معادل با بیست هزار سال عبادت

وقتی پیامبر گرامی در سفر معراج بودند ملکی به خدمت حضرت آمد و عرض کرد: یا رسول الله من دو رکعت نماز به جا آورده ام که بیست هزار سال طول کشیده است، پنج هزار سال در قیام، پنج هزار سال در رکوع ، پنج هزار سال در سجده و پنج هزار سال در تشهد بوده ام. حال ثواب این نماز را هدیه می کنم به امت شما. حضرت رسول فرمودند: (امت من احتیاج به نماز تو ندارند، بدان که به عزت خدا قسم هر کس از گنهکاران امت من یک بار (صلوات) بفرستند ثواب آن از بیست هزار سال طاعت تو بیشتر است. کتاب امالی صدوق، جلد 3

پیوست ها