حضور آستان قدس حسینی در نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد

بخش گل و گیاه آستان قدس حسینی در پنجمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه بغداد که پنج شنبه 5 اردیبهشت 1392 افتتاح گردید مشاركت نمود. این نمایشگاه با مشارکت و استقبال دهها شرکت داخلی و خارجی متخصص در زمینه گل و گیاه در محل پارک " الزوراء " بغداد دائر گردیده است. آقای سيد عباس موسوی رئیس بخش گل و گیاه آستان قدس حسینی در گفتگو با خبرنگار این وب سایت اظهار داشت: آستان قدس حسینی امسال نیز همچون سالهای گذشته در این نمایشگاه شرکت نمود. وی افزود: در سالهای گذشته توانستیم مقام اول را کسب کنیم و امیدواریم در این سال نیز بتوانیم این مقام را به خود اختصاص دهیم. وی ادامه داد: پرسنل واحد کشاورزی حرم مطهر در این نمایشگاه يک تریبون از گل را طراحی نموده اند که بر روی آن یک بیت شعر از شاعر معروف دکتر مصطفی جمال الدین بر روی آن نقش بسته است. ايشان در خاتمه اظهار داشت تمامی گلهای استفاده شده در این بخش همه محصول بخش گل و گیاه آستان قدس حسینی است.

پیوست ها