عملیات اجرایی ساخت بیمارستان تخصصی سرطان آغاز شد.

عملیات اجرایی ساخت بیمارستان تخصصی سرطان آغاز شد مسئول بخش سرمایه گذاری آستان قدس حسینی با اعلام اين خبر افزود: بیمارستان تخصصی سرطان در فضایی به وسعت 30 هزار متر مربع در حال احداث است. این بیمارستان به بهترین تجهیزات پزشکی جهان مجهز خواهد شد و بعد از ساخت این بیمارستان و مجهز شدن آن به تجهیزات پزشکی, پزشکان مجرب و کارآمد وظیفه آموزش پزشکان عراقی را بعهده خواهند گرفت.

پیوست ها