محل برگزاری سی و نهمین نمایشگاه بین المللی بغداد توسط بخش گل و گیاه آستان قدس حسینی گل کاری شد.

به منظور ارتقاء سطح زیبایی منظر نمایشگاه و فضای سبز موجود, و به درخواست شرکت نمایشگاههای بین المللی عراق, بخش گل و گیاه زینتی آستان قدس حسینی اقدام به گل کاری محل برگزاری نمایشگاه کرد. اجرای این طرح در سه شیفت کاری و در مدت زمان دو ماه و نیم به طول انجامید.

پیوست ها