برخی قطعات نفیس به موزه آستان قدس حسینی بازگردانده شد.

پس از تلاشهای پیوسته در بازگرداندن اشیای قدیمی گرانبهای به سرقت رفته از موزه آستان مقدس امام حسین (علیه السلام) در سال 1991 توسط ارتش رژیم صدام (لعنة الله عليه)، برخی از مومنان توانستند تعدادی از قطعات سرقتی را خریداری و به موزه این آستان مقدس بازگردانند. قطعات بازگردانده به موزه تعدادی ظروف قدیمی تزیین شده با نقره هستند که از بیرون آیات قرآنی و از داخل جمله ( لعنت بر قاتلین امام حسین (علیه السلام)) نقش بسته است. این ظروف در گذشته در هیئت های حسینی استفاده می شده است.

پیوست ها