برگزاری مسابقه حفظ سوره محمد (صلی الله علیه و آله) توسط دارالقرآن کریم

در راستای نشر فرهنگ قرآنی, واحد بانوان دارالقرآن کریم حرم مطهر امام حسین (علیه السلام) مسابقه حفظ سوره محمد(صلی الله علیه وآله وسلم) ویژه بانوان را در روز چهارشنبه 21/9/1391 برگزار خواهد کرد. برگزاری این مسابقه در پاسخ به اهانت های مکرر به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام خواهد بود. شایان ذکر است این مسابقه تحریری و به سه برنده اول نیز هدایای ارزنده ای تقدیم می گردد.

پیوست ها