تشرف هيئتی از پارلمان سومالی به حرم مطهر حسینی

هیئتی متشکل از چند تن از اعضای پارلمان, دیپلماتها و سرمایه گذاران کشور سومالی به حرم مطهر امام حسین (علیه السلام) مشرف شدند, آقای عبدالقادر عضور پارلمان سومالی و مشاور رئیس جمهور أسبق ضمن مثبت ارزیابی کردن فعالیتها و نحوه خدماترسانی اظهار داشت: آنچه در عراق و بویژه در کربلا یافتیم نمایانگر اخلاص مسئولان آستانهای مقدسه به عتبات مقدسه است. شایان ذکر است این هیئت برای تشرف به عتبات مقدسه, به این کشور سفر نمودند.

پیوست ها