هزینه نمودن بیش از یک میلیارد و ششصد میلیون دینار عراقی در کمپین عطاء الامام المجتبی (علیه السلام) ویژه درمان رایگان شهروندان عراقی

بخش بهداشت، درمان و آموزشهای پزشکی آستان قدس حسینی از ارائه خدمات پزشکی به 18.258 مراجعه کننده از استانهای مختلف کشور عراق در روزهای اجرای کمپین عطاء...