تلاشهای مرکز بین المللی وابسته به آستان قدس حسینی در قاره آفریقا و گرایش رهبران و پیروان آفریقایی به مذهب اهل بیت (علیهم السلام)

مرکز فرهنگی - دینی اصحاب الکساء (علیهم السلام) وابسته به آستان قدس حسینی از گرایش رهبران و پیروان آفریقایی به مذهب اهل بیت (علیهم السلام) در کشورهای م...