تلاشهای مرکز بین المللی وابسته به آستان قدس حسینی در قاره آفریقا و گرایش رهبران و پیروان آفریقایی به مذهب اهل بیت (علیهم السلام)

مرکز فرهنگی - دینی اصحاب الکساء (علیهم السلام) وابسته به آستان قدس حسینی از گرایش رهبران و پیروان آفریقایی به مذهب اهل بیت (علیهم السلام) در کشورهای مختلف آن قاره خبر داد.

شیخ احمد رشید الطرفی مدیر این مرکز در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: پس از تلاش فراوان مرکز فرهنگی - دینی اصحاب الکساء وابسته به آستان قدس حسینی در گسترش معارف اهل بیت (علیهم السلام) در قاره آفریقا تعدادی از رهبران و پیروان آنان به مذهب اهل بیت (علیه السلام) روی آورده اند.

وی با بیان اینکه فعالیت این مرکز ادامه دارد؛ خاطر نشان کرد: در آینده سعی بر گسترش فعالیتهای این مرکز در کشورهای آفریقایی و آسیایی می باشد.

شایان ذکر است مرکز فرهنگی - دینی اصحاب الکساء وابسته به آستان قدس حسینی فعالیتهای مختلفی از جمله نشر معارف اهل بیت (علیهم السلام) در قاره آفریقا، طرحی جهت تربیت مبلغان و نظارت بر مدارس دینی و توزیع سبدهای غذایی و بزرگداشت مناسبتهای اهل بیت (علیهم السلام) و حفر چاه جهت تأمین آب مورد نیاز مردم و خدمات دیگری ارائه می دهد.

پیوست ها