برگزاری برنامه ویژه نخبگان و فارغ التحصیلان استان ذی قار توسط آستان قدس حسینی

مرکز فرهنگی امام المنتظر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وابسته به آستان قدس حسینی در استان ذی قار از برگزاری برنامه ویژه نخبگان و فارغ التحصیلان با حضور علمای برجسته از حوزه علمیه نجف خبر داد.

شیخ حسین عسکری مدیر این مرکز در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: به دستور رئیس بخش امور دینی در آستان قدس حسینی شیخ احمد صافی مرکز فرهنگی امام المنتظر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) با هماهنگی شعبه تبلیغات دانشگاهی برنامه ویژه نخبگان و فارغ التحصیلان استان ذی قار را آغاز کردند.

وی ادامه داد: این برنامه شامل سلسله سمینارهایی بود که توسط طلاب نخبه حوزه علمیه نجف ارائه شد که شامل گفتگوها و پرسشنامه هایی بود به منظور شناسایی برجسته ترین مشکلاتی که جامعه از آن رنج می برد و تلاش برای رفع آن مشکلات.

وی تصریح کرد: هدف از برپایی چنین برنامه‌هایی تلاش بی‌وقفه آستان قدس حسینی برای رفع معضلات اجتماعی با سرمایه‌گذاری بر انرژیهای جوان و به کارگیری آن در مسیر صحیح است.

شایان ذکر است که آستان قدس حسینی برنامه های متعددی در استان ذی قار برای حمایت از جوانان و نخبگان دارد.

پیوست ها