مقبره خاص زائران کربلا از کشورهای مختلف جهان و متعهد شدن یکی از مسئولان حرم مطهر به کفن و دفن زائران مرحوم شده در کربلا

ترجمه ویدیو: تاکنون هشتاد نفر از زائران حضرت امام حسین (علیه السّلام) از کشورهای مختلف دنیا که در کربلای معلی مرحوم شدند و در این مقبره به خاک سپ...