آستان قدس حسینی مجری پروژه های عامه المنفعه

  تولیت آستان قدس حسینی تاکید کرد، پروژه‌هایی را پیگیری و اجرا می‌کند که ملی بوده و در راستای خدمت به مردم عراق باشد. حسن رشيد العبایجي، معاون توليت آستان قدس حسینی در گفتگو با وبسایت رسمی این آستان اظهار داشت: «پروژه‌های آستان قدس حسینی، پروژه‌های ملی و بوده که هدف اصلی آنها خدمت به شهروندان عراقی است و آستان قدس از طریق آن به دنبال کسب سود و انتفاع شخصی نیست، بلکه منافع تمام ملت عراق را در نظر دارد.» وی ادامه داد: «امروز شهروندان عراقی از مشکلات اساسی آموزشی، بهداشتی و خدماتی رنج می‌برند. امید است تا رسانه‌ها دست یاری‌گر و پشتیبان برای پروژه‌های آستان قدس باشند.» وی خاطرنشان کرد: «پروژه‌های آستان قدس حسینی،‌ پروژه‌های بزرگی بوده که ارزش و اعتبار آن‌ها نزد قانونگذار عراقی اثبات شده است. این پروژه‌ها پیوسته در حال پیشرفت هستند و آستان مقدس به دنبال ساخت مدارس، بیمارستان‌ها و سایر پروژه‌های مهم است.» شایان ذ‌کر است که آستان قدس حسینی در راستای پیگیری رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی این آستان، شیخ عبدالمهدی الکربلائی، اجرای پروژه‌های استراتژیک مهمی را با هدف ارائه خدمات به شهروندان، فراهم نمودن هزاران فرصت شغلی و بازیابی اعتبار تولید ملی بر عهده گرفته است.

پیوست ها