شرکت مرکز مرمت نسخه‌های خطی در دو نمایشگاه میراث خطی کربلا با هدف گسترش فرهنگ حفاظت از نسخ خطی

  مرکز مرمت نسخ خطی آستان قدس حسینی در دو نمایشگاه مرمت و نگهداری نسخ خطی استان‌های بغداد و بابل شرکت نمود. این دو نمایشگاه به مناسبت سالروز نسخ خطی عربی برگزار شده است. مدیر این مرکز مناف التميمي در گفتگو با پایگاه رسمی آستان قدس حسینی اظهار داشت: «مرکز مرمت نسخه‌های خطی وابسته به آستان قدس حسینی، در دو نمایشگاه مرمت و نگهداری نسخ خطی در بغداد و بابل مشارکت نموده است. این نمایشگاه زیر نظر اداره کل آثار باستانی وابسته به وزارت فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی برگزار شده است.» در این نمایشگاه شرح کامل چگونگی مرمت یک نسخه خطی به بازدیدکنندگان ارائه می شود. وی افزود: «علاقمندان و متخصصان در زمینه نسخه‌های خطی، هر ساله روز بزرگداشت میراث خطی را گرامی می دارند. این موضوع مرکز ما را بر آن داشت تا همزمان با سالروز نسخه‌های خطی عربی در این فعالیت شرکت کرده و بدین¬وسیله در گسترش فرهنگ حفاظت از نسخه‌های خطی و میراث باستانی اسلامی و عربی نقش آفرین باشیم.» وی ادامه داد: «در زمان فعالیت این نمایشگاه، یک سخنرانی نیز برگزار شد که در آن درباره میراث خطی کربلا و مهمترین روشهای مرمت نسخه‌های خطی فرسوده توضیحاتی ارائه شد.» شایان ذکر است که مدیریت آستان قدس حسینی اهتمام ویژه‌ای نسبت به نسخ خطی عربی و اسلامی از خود نشان می‌دهد زیرا این نسخه‌ها هویت و میراث ملت عراق به شمار می‌روند. از این رو مرکز مرمت نسخه‌های خطی به جدیدترین فناوری‌ها و تجهیزات نوین و پیشرفته مجهز شده است و آموزش کارکنان این مرکز در داخل و خارج از عراق، برای کسب تجربه در زمینه حفظ و مرمت نسخ خطی را در دستور کار خود دارد.

پیوست ها